Logo Universiteit Utrecht

DREAMeR

Informatie voor apotheken

Service Apotheken

Apotheken van de formule Service Apotheek zijn benaderd voor deelname aan de DREAMeR studie. Na aanmelding hebben alle apotheken een trainingsdag gevolgd over deze studie. Per apotheek worden er ongeveer 25 – 30 patiënten geïncludeerd, waarvan de helft verdeeld wordt over een controlegroep en de helft over een interventiegroep.

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek is gestart in maart 2016 met 23 apotheken. In april zijn daar nog 4 apotheken bijgekomen. Vanaf nu worden er in elke apotheek patiënten geïncludeerd voor deelname aan het onderzoek. Elke apotheek werkt samen met 1 of meerdere huisartsen. De apotheken worden maandelijks via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden over dit onderzoek. Medio 2017 worden de eerste resultaten verwacht.

Goedkeuring

Voor dit onderzoek is goedkeuring verkregen van de Medisch Ethische Toetsingscommissie UMC Utrecht. De voor dit onderzoek geldende internationale richtlijnen worden nauwkeurig in acht genomen. De opdrachtgever van dit onderzoek heeft van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMC Utrecht ontheffing gekregen van de verplichting een verzekering af te sluiten, die de door de studie veroorzaakte schade van de proefpersoon dekt. De commissie is van oordeel, dat aan dit onderzoek hooguit verwaarloosbare risico’s verboden zijn voor de proefpersonen.