Logo Universiteit Utrecht

DREAMeR

Uitleg onderzoek

Wie zoeken we?

Voor dit onderzoek worden patiënten uitgenodigd van deelnemende apotheken, die 70 jaar of ouder zijn en daarnaast 7 of meer geneesmiddelen chronisch gebruiken.

Deelnemen

Als u bent uitgenodigd om mee te doen heeft u van uw apotheek een informatiebrief, een flyer en toestemmingsformulieren ontvangen. Lees de informatie goed door voor u besluit mee te doen. Als u vooraf nog vragen hebt, dan kunt u die aan de onderzoekers stellen. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Overleg eventueel met familie of bekenden voordat u het toestemmingsformulier tekent. De toestemmingsformulieren kunnen ingeleverd worden bij uw apotheek.

Hoe lang duurt het onderzoek?

De DREAMeR studie is gestart in maart 2016. Tussen maart en juli 2016 zullen de patiënten van de deelnemende apotheken uitgenodigd worden voor dit onderzoek, totdat het benodigde aantal van 750 patiËnten is behaald. Vanaf de start van het onderzoek zal het 6 maanden duren voordat het afgelopen is.

Als u meedoet aan het onderzoek krijgt u aan het begin drie vragenlijsten thuis gestuurd. We vragen u om deze in te vullen en bij de apotheek weer in te leveren. Ook wordt u rond dit moment telefonisch benaderd door de onderzoekers om telefonisch ook nog een vragenlijst af te nemen. Per vragenlijst duurt het invullen ongeveer 5 – 15 minuten. Drie en zes maanden later krijgt u nogmaals twee vragenlijsten thuis gestuurd die we u vragen om in te vullen. U zult deze vragenlijsten nu herkennen. Daarnaast wordt u op deze momenten ook nogmaals telefonisch benaderd. Na 6 maanden bent u klaar met het onderzoek.

Wel of geen medicatiebeoordeling?

Een deel van de ouderen die meedoen aan het onderzoek krijgen direct aan de start van het onderzoek een medicatiebeoordeling. Een ander deel wordt na 6 maanden uitgenodigd voor een medicatiebeoordeling.

Een mediatiebeoordelnig houdt in dat er door apotheker en arts goed naar uw medicatie gegekeken wordt. Hiervoor houdt de apotheker eerst een gesprek met u over uw medicijnen. Vervolgens bespreekt de apotheker dit met uw huisarts of specialist. Er worden voorstellen gedaan in de medicatie. Deze worden altijd eerst met u besproken, voordat de wijzigingen plaatsvinden. Daarna zal de apotheker u nog tweemaal bellen om te evalueren hoe het met de eventuele wijzigingen gaat.

Privacy

De persoonsgegevens die u invult voor het onderzoek worden vervangen door een code. Hierdoor worden de door u ingevulde antwoorden op de vragenlijsten anoniem verwerkt. Niemand kan achteraf uw gegevens terug herleiden tot uw naam.